Viksjö Hembygds- och turistförening
<% 'Kopiera raden under för att göra flera länkar på menyn %> <% 'Slut på menylänkar %>
Om oss
Hembygsdgård
Våra projekt
  Stenålderslämningarna
  Finnforskningen
  Järnbruksepoken
  Bebyggelsedatabas
  Personfotodatabas
  Dialektordsamling
Utflyktsmål
Telefonlista
Länkar
<% 'Här matas texten in... %>

Våra projekt

I december 1999 startade ett lokalhistoriskt projekt med arbetsnamnet "Databas Viksjö 2000". Målet är att genom forskning dokumentera Viksjös historia, från stenålder till nutid och göra den tillgänglig för alla. Ett 50-tal ämnesområden skall bearbetas, några nämns här på hemsidan.

<% 'Slut på textcellen %>
Denna sida är © Lars Viklund 2001